Rasûlullah -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz’in insanlığa getirdiği yüce ahlâk ve O’nun nebevî terbiyesi öyle bir iksirdi ki, daha evvel yarı vahşî, çoğu insanlıktan habersiz Câhiliye toplumu, çok kısa bir sürede insanlık tarihinin hâlâ gıpta ettiği “sahabe” hüviyetiyle, hayâl ötesi bir faziletler medeniyeti meydana getirdi.

O yüce Peygamber, ümmî bir toplumda yetişti. Lâkin getirdiği Yüce Kitâb ile dünya kütliphânelerine ışık kaynağı oldu. Gönülleri hikmet, sır ve marifetle doldurdu. O’nun ve getirdiği Mübârek Kitâb’ın rûhâniyet, feyz ve berekâtıyla minberler, mihraplar, kürsüler, Hakk’ın hakîkat derslerini okutmaya başladı. Kendisi -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- bütün âlemlere rahmet” kılındı; getirdiği Kitap da iki cihan saâdetinin rehberi oldu.

Kitap Bilgileri

ISBN9789944831932
YayınErkam Yayınları
Tarih2010
DiliTürkçe
TEMİN ET