Mahşerden Bir Manzara

Kāf Sûresiʼnden okundu. Kāf Sûresiʼnden 30ʼuncu 35ʼinci âyetler okundu. Cenâb-ı Hak orada mahşerden bir manzara, bir kesit bize gösteriyor:

“O gün Cehennemʼe; doldun mu deriz…” (Kāf, 30)

Cenâb-ı Hak her mahlûkâta bir lisan verdi. Nasıl insana bir lisan, bütün mahlûkâta bir lisan. Cenâb-ı Hak;

“O gün Cehennemʼe; «Doldun mu?» deriz. O da; «Daha var mı?» der.” (Kāf, 30)

“Gönder mücrimleri yâ Rabbi!” der. “Daha var mı?” der.Mahşerden Bir Manzara