GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

28 Temmuz 2014 Pazartesi

Osman Nuri Topbaş
Bayram, yanık yüreklere Cennet serinliği veren ilâhî bir ziyâfettir. Yine bayram, belli bir kesimin şımarıkça yaşadığı, israf çılgınlıklarıyla dolu tatil ve eğlence gibi şahsî mutluluk günleri değildir. Bilâkis, sıla-ı rahimde bulunmak, geçmişlerin ruhlarını hayırlarla şâd etmek, îman kardeşliğini cemiyet plânında yaşatmak, dargınlıkları-kırgınlıkları ortadan kaldırmak ve din kardeşleriyle kaynaşmak gibi nice......
GÜNÜN MESAJI

27 Temmuz 2014 Pazar

Osman Nuri Topbaş
Hadîs-i şerîfte buyrulur: “…Ramazân’ı idrâk edip de bağışlanmamış olan kimseye yazıklar olsun! Kişi Ramazan’da da bağışlanmaz ise, peki ne zaman bağışlanacak?!”(İbn-i Şeybe, Musannef, II, 270; Heysemî, Mecma, III, 143) Unutmayalım ki geçen Ramazanʼda hayatta olan dost ve ak­rabâmızdan bâzıları artık aramızda değiller. Geçen Ramazan, onların son Ra­mazanʼıydı. Bizler de bu......
GÜNÜN MESAJI

26 Temmuz 2014 Cumartesi

Osman Nuri Topbaş
Oruç; zühd ve riyâzat tâlimidir. Maldan ve candan fedakârlık eğitimidir. Bugün maalesef, lüks, israf, oburluk, güç gösterisi ve nefsânî ihtirasların arttığı bir devirdeyiz. Hâlbuki oruç ibadeti bizlere, fânî nîmetlerin bir gün tamamen elinden alınacağı bir âhiret yolcusu olduğumuzu hatırlatır. Böylece, nefsânî zevklere takılıp kalmamayı, helâlleri bile asgarî seviyede kullanıp kifâyet......
GÜNÜN MESAJI

24 Temmuz 2014 Perşembe

Osman Nuri Topbaş
Oruç; diğergâmlık tâlimidir. Yoksulların ve muhtaçların çektiği sıkıntılardan sadece biri olan açlığı fiilen yaşatarak onların hâlinden anlamayı temin eder. Mısır’da şiddetli kıtlığın hüküm sürdüğü günlerde Yûsuf -aleyhisselâm-ʼa: “–Siz, devletin hazinelerine hükmeden bir idarecisiniz. Neden kendinizi aç bırakıyorsunuz?” diye sordular. O ise şu hikmetli cevabı verdi: “–Karnım tok olursa, açların hâlinden......
GÜNÜN MESAJI

23 Temmuz 2014 Çarşamba

Osman Nuri Topbaş
Câfer-i Sâdık Hazretleri Ramazan ayının sonunda şöyle duâ ederdi: “Ey Ramazan’ın Rabbi olan ve Kur’ân’ı indiren Allâh’ım! İşte bu, kendisinde Kur’ân’ın indirildiği Ramazan ayıdır ve artık bitmek üzeredir. Yâ Rabbi! Bütün günahlarım affedilmeden fecrin doğmasından veya Ramazan’ın çıkıp gitmesinden, ikram sahibi olan Zât’ına sığınırım!”...
GÜNÜN MESAJI

22 Temmuz 2014 Salı

Osman Nuri Topbaş
Abdullah bin Mübârek Hazretleri, haccı îfâ ettikten sonra Kâbe’de yakaza hâlindeyken iki melek gelir. Biri diğerine: “–Bu sene 600 bin kişi haccetti. Fakat hepsinin haccı, Şam’da Ali bin Muvaffak isminde, hacca niyet edip de gidemeyen bir ayakkabı tamircisinin sâlih ameli hürmetine makbûl oldu.” der. Merak içinde kalan Abdullah bin Mübârek......