GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

15 Ağustos 2014 Cuma

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz buyurur: “Allah -c.c.- «Sen infâk et ki, Ben de sana infâk edeyim.» buyurdu. Allâh’ın hazineleri sonsuzdur. Bütün mahlûkâta verdiği rızıklar O’nun hazinesinden hiçbir şey eksiltmez. O, gece gündüz ardı arkası kesilmez infaklarda bulunur. Semâ ve arzı yarattığı günden beri Allâh’ın infâk ettiği şeyleri düşünün! Bunlar, O’nun mülkünden......
GÜNÜN MESAJI

14 Ağustos 2014 Perşembe

Osman Nuri Topbaş
Ne ibrettir ki, dünya kurulduğundan beri hiçbir canlının rızkı ihmâl edilmeden sayısız sofralar kurulmuş ve kıyâmete kadar da kurulmaya devam edecektir. Düşünecek olursak; dünyanın dörtte üçü su ile kaplıdır. Dörtte birinin de büyük bir kısmı, bitki yetişmeyen kayalık ve çöllerden oluşmaktadır. Geriye kalan çok az bir kısmı topraktır. Ancak Rabbimiz......
GÜNÜN MESAJI

13 Ağustos 2014 Çarşamba

Osman Nuri Topbaş
Hadîs-i şerîfte buyrulur: “Dünyada misafir gibi olun! Mescidleri ev ittihâz edin! Kalplerinizi rikkate (incelik, zarâfet ve hassâsiyete) alıştırın! (İlâhî azamet ve kudret akışlarını) çok tefekkür edin ve (ilâhî nîmetlere lâyıkıyla şükredememek endişesiyle) çok ağlayın! Nefsânî arzularınız sizi değiştirmesin!..” (Ebû Nuaym, Hilye, I, 358)...
GÜNÜN MESAJI

12 Ağustos 2014 Salı

Osman Nuri Topbaş
Tâbiîn neslinden hadis ve fıkıh âlimi Mutarrif bin Abdullah buyurur ki: “Günahkârlara karşı içinde bir merhamet hissi duymayan kimse, hiç olmazsa onlar için tevbe ve istiğfâr ile duâ etsin. Zira yeryüzündekilere Allah Teâlâ’dan mağfiret dilemek, meleklerin ahlâkındandır.”...
GÜNÜN MESAJI

11 Ağustos 2014 Pazartesi

Osman Nuri Topbaş
Ne ibrettir ki, bir yanda on tonluk bir filin -Cenâb-ı Hakk’ın âmâde kılmasıyla- on yaşındaki bir çocuk tarafından çekilip götürüldüğünü görüyoruz; diğer yanda ise -insanın acziyetinin bir misâli olarak- mikroskopla bile zor görülecek kadar küçük bir virüsün, nice güçlü-kuvvetli pehlivan cüsselerini yere sermekte olduğuna şahit oluyoruz!.. Demek ki insan; Cenâb-ı......
GÜNÜN MESAJI

10 Ağustos 2014 Pazar

Osman Nuri Topbaş
Mevlânâ Hazretleri buyurur ki: “Ey insan, dünyadan birbirine zıt iki ses gelir. Acaba se­nin kalbin hangisini almaya istîdatlı? O seslerden biri Allâh’a yaklaşanların (takvâ sahiplerinin) hâli, diğeri ise aldananların (âhireti unutup günahlara dalanların) hâlidir. Bu seslerden birini kabul ettin mi, öbürünü duymazsın bile! Çünkü seven bir kimse, sevdiğinin zıddı olan......
GÜNÜN MESAJI

09 Ağustos 2014 Cumartesi

Osman Nuri Topbaş
Mûsâ Efendi -rahmetullâhi aleyh- şöyle buyururdu: “Evlâdım, mutlakâ riyâzathâlinde (iktisâda riâyet ederek) yaşayın ve Allâh’ın verdiklerini, yine Allah için infâk edin! Riyâzat hâliniz sadece üç aylara ve Ramazan’a mahsus olmasın! Onu, hayatınızın her safhasına yayın ve ihtiyaç fazlasını Allah yolunda infâk edin! Şunu iyi bilin ki, Dolmabahçe veya Topkapı Sarayı’nda......
GÜNÜN MESAJI

08 Ağustos 2014 Cuma

Osman Nuri Topbaş
Düşünmek gerekir ki sayılı günlerden ibâret olan dünya hayatı, ne kadar uzun görünse de yine sayılı günlerden ibâret olan Ramazân-ı şerîf gibi, gâyet kısa bir zamandır. Bu sebeple nasıl ki Ramazân’ı mânevî kazanç için bir fırsat mevsimi olarak görüp gayretimizi artırıyorsak, ömrü de öyle telâkkî etmek zarûrîdir....
GÜNÜN MESAJI

07 Ağustos 2014 Perşembe

Osman Nuri Topbaş
Hadîs-i şerîfte buyrulur: “Öyle bir zaman gelecek ki, o vakit şu üç şeyden daha kıymetli bir şey olmayacak: ‒Helâl para. ‒Cân u gönülden arkadaşlık yapılacak bir kardeş. (Yani zor zamanlarda derdinle dertlenecek bir din kardeşi… Bugün Sûriyeli, Gazzeli kardeşlerimizi gözümüzde bir canlandıralım…) ‒Kendisiyle amel edilecek bir Sünnet-i Seniyye. (Kaybolan sünnetleri......