GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

14 Haziran 2014 Cumartesi

Osman Nuri Topbaş
İki cihan saâdeti; ilâhî bir emânet olan evlâtlarımızı, Kur’ân kültüründen nasiplendirmekle mümkündür. En merhametli anne-baba; evlâdını Kur’an terbiyesiyle, asıl istikbâl olan âhirete hazırlayan anne-babadır. İnsanın, evlâdına bırakabileceği en kıymetli mîras, güzel bir İslâmî terbiyedir.
GÜNÜN MESAJI

13 Haziran 2014 Cuma

Osman Nuri Topbaş
İnsan olarak en büyük vazifemiz, Rabbimize olan şükür borcumuzu ödemeye çalışmak. Yoktan var edilmiş olmak bile, şükründen aciz kalınacak bir nîmet… Hâl böyleyken; varlıklar içinde insan, insanlar içinde ehl-i îmân, -rivâyete göre- 124 bin küsur peygamber içinde Hazret-i Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e ümmet olmak, ne muazzam mazhariyetler!.....
GÜNÜN MESAJI

Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun

Osman Nuri Topbaş
Beraat kandilinizi tebrik eder, bu mübârek gün ve geceleri sâlih amellerle ihyâ ederek Hak katında cümlemizin beraatine vesîle olmasını; Yine bu mübârek günler hürmetine vatanımızı, milletimizi ve İslâm âlemini ilâhî rahmet ve bereketlere nâil kılmasını, Yüce Rabbimiz’den niyâz ederiz.
GÜNÜN MESAJI

12 Haziran 2014 Perşembe

Osman Nuri Topbaş
Müʼmin, bir sıkıntıyla karşılaştığında, isyan veya şikâyet etmek yerine; “Bütün kusurlar nefsimdendir. Acabâ hangi kusurum bu sıkıntıya sebep oldu?” düşüncesiyle, mânevî durumunu yoklayıp noksanlıklarını telâfi ve ıslâha çalışmalıdır.
GÜNÜN MESAJI

11 Haziran 2014 Çarşamba

Osman Nuri Topbaş
Mü’min, bir nîmete eriştiğinde dâimâ; “Bu, Rabbimin fazl u keremindendir.” diyerek nîmeti asıl sahibine izâfe edip şükretmelidir. Nefsânî bir şımarıklık içinde; “Ben kendi gücümle kazandım, kendi ilim ve kâbiliyetimle elde ettim.” diyerek nefsin hoyratlığına dûçâr olmak yerine; “Bütün nîmetler Sen’in lûtfundur yâ Rabbi!” hissiyâtı içinde “hiçlik” zirvesine ulaşmayı hedeflemelidir. Unutmayalım...
GÜNÜN MESAJI

10 Haziran 2014 Salı

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak, her an ve her yerde bizimle beraberdir. Mühim olan, bizim de her an ve her yerde O’nunla beraber olabilmemizdir. Bu şuurla yapılan küçücük bir amel bile dağlar misâli büyürken, Hak’tan gâfil olarak yapılan hiçbir şeyde hayır yoktur. Böyle gâfil bir gönlün kıldığı namaz ruhsuz, ettiği duâ karşılıksız, yaptığı...
GÜNÜN MESAJI

09 Haziran 2014 Pazartesi

Osman Nuri Topbaş
Bugünkü insanlığın dünyada biraz daha rahat ve uzun yaşayabilme arzu ve endişesine mukâbil, sahâbe neslinin en büyük arzusu; vicdan huzûruyla ve selîm bir kalp ile âhirete intikâl edebilmekti. Bir gün İbn-i Mes’ûd -radıyallâhu anh- tâbiînden dostlarına dedi ki: “–Sizler Rasûlullâh’ın ashâbından daha çok oruç tutuyor, namaz kılıyor ve sâlih amellere...
GÜNÜN MESAJI

08 Haziran 2014 Pazar

Osman Nuri Topbaş
Âyet-i kerîmede buyrulur: “Sonra o gün (kıyâmet günü), nîmetlerden mutlakâ hesaba çekileceksiniz?” (et-Tekâsür, 8) Bu âyet-i kerîme nâzil olduğunda hiçbir şeyi olmayan muhtaç biri ayağa kalkarak; “‒Benim üzerimde (hesabı verilecek) nîmetlerden bir şey var mı?” diye sordu. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz ise; “‒Gölge, iki nalin ve soğuk su.”...