GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

16 Mart 2019

Osman Nuri Topbaş
Günümüzün materyalist ve kapitalist dünyasının kamçıladığı tüketim çılgınlığı, gösteriş düşkünlüğü, güç gösterme hevesi, -maalesef- insanları daha çok kazanıp daha çok harcamak için adeta yarış atları gibi çatlarcasına bir koşturmacaya itiyor. Zira hemen her şeyin kıymeti maddiyatla ölçülüyor. Bu ise ruhlara âdeta zehir serpiyor. Vicdanları köreltiyor. Kula âhireti unutturuyor, onu ebedî...
GÜNÜN MESAJI

15 Mart 2019

Osman Nuri Topbaş
Bilhassa bugün, beşerî münâsebetlerde “uydum kalabalığa” hastalığından kurtulmak elzemdir. Bir müslüman olarak ölçümüzün; toplumdaki yaygın kanaat ve alışkanlıklar değil, Allâh’ın emir ve nehiyleri olduğunu, hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız.
GÜNÜN MESAJI

15 Mart 2019

Osman Nuri Topbaş
Eğer kalp, nefsâniyetle körelmemişse, insanın şu kâinat mektebinde gördüğü her şey ona, Cenâb-ı Hakk’ın varlığına, birliğine, kudret ve azametine işaret eden “mârifetullah” dersleri vermektedir. Şeyh Sâdî’nin dediği gibi: “Akıl sahipleri nazarında yeşil ağaçların her bir yaprağı mârifetullah için bir dîvandır. Gâfiller için ise bütün ağaçlar bir yaprak bile değildir.”  
GÜNÜN MESAJI

14 Mart 2019

Osman Nuri Topbaş
Mü’min, ilâhî hudutların çiğnendiğini bildiği her türlü çevreden, kat’î sûrette uzak durmalıdır. Nitekim hadîs-i şerîfte; “Yalnızlık, kötü arkadaştan daha hayırlıdır…” buyrulmuştur. (Hâkim, III, 343; Beyhâkî, Şuab, 256/4993)
GÜNÜN MESAJI

14 Mart 2019

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak, insana zikir, fikir ve şükürle meşgul olup nazargâh-ı ilâhî olsun diye kalp vermiştir. Kul, kalbini Cenâb-ı Hakk’a tahsis ederse, Rasûlullah Efendimiz’e râm ederse, îman, İslâm ve ihsâna mekân ederse, huzur ve itmi’nân içinde olur. Fakat kalbini fânî dünya muhabbetlerine kaptırıp Rabbinden gâfil kalırsa, dünyadan ne elde ederse etsin,...
GÜNÜN MESAJI

10 Mart 2019

Osman Nuri Topbaş
Unutmayalım ki, son nefeste, kabirde, kıyâmette, hesapta, sıratta, velhâsıl ebedî hayatta bize fayda verecek olan; çölde görülen seraplar gibi fânî ve gelgeç sevdâlar değil, Rabbimiz’e bu dünyada ne kadar kulluk yapabildiğimizdir, O’nun rızâsı yolunda ne kadar gayret gösterebildiğimizdir.
GÜNÜN MESAJI

10 Mart 2019

Osman Nuri Topbaş
Bizim medeniyetimizde hanımlara ve büyüklere muhabbet ve hürmet belli günlere tahsis edilmemişti. Her gün anneler günüydü, her fırsatta annelerin eli öpülür, hizmetlerinde kusur edilmezdi. Yine bizim medeniyetimizde, senede bir gün değil, her gün babalar günüydü, aile büyüklerine tam bir ihtiram gösterilirdi. Senede bir evlilik yıldönümü değil, her gün hanımlara muhabbet...
GÜNÜN MESAJI

09 Mart 2019

Osman Nuri Topbaş
Kendimize soralım: Biz bu dünyaya nefsânî gayelerle iyi bir diploma sahibi olmak, yüksek bir makam-mevkî elde etmek, mal ve servet biriktirmek için mi gönderildik? Yoksa hayatın akışı içinde birer vâsıta olması gereken bu basamakları gâye hâline getirme gafletine mi sürüklendik?!.
GÜNÜN MESAJI

09 Mart 2019

Osman Nuri Topbaş
Birçok örf-âdette, erkek çocuğu üstün tutma gibi bir yanlış anlayış vardır. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bundan men ederek şöyle buyurmaktadır: “İkram ve ihsanlarınızla çocuklarınıza eşit muâmelede bulunun! Eğer ben birini üstün tutacak olsaydım, kızları üstün tutardım.” (Heysemî, IV, 153; İbn-i Hacer, el-Metâlibü’l-Âliye, IV, 69) Çünkü kız evlâtlar; Ailenin...