GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

03 Aralık 2019

Osman Nuri Topbaş
Bizler, Peygamber Efendimiz’in ümmeti için duyduğu kaygıları yüreğimizde hissederek bilhassa ümmetin mazlum ve muzdaripleri için elimizden gelen maddî-mânevî her türlü yardımı yapmaya gayret etmeliyiz. Ayrıca ümmetin selâmeti için bol bol duâ etmeliyiz. Nitekim bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmaktadır: “Allah katında, kulun şöyle demesinden daha sevimli bir duâ yoktur: اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ......
GÜNÜN MESAJI

02 Aralık 2019

Osman Nuri Topbaş
Unutmayalım ki şanlı tarihimizde Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e muhabbet ve O’nu îman heyecanıyla takip şerefinin sancaktarlığı, aziz milletimize nasîb olmuştu. Peygamber Efendimiz’in ism-i şerîfleri zikredildiğinde elini kalbine götürerek hürmetle salevât-ı şerîfe getirmek; ordusunun her bir ferdine, kendi gücü nisbetinde “küçük bir Muhammed” olabilme idealini telkin sadedinde “Mehmetçik”......
GÜNÜN MESAJI

02 Aralık 2019

Osman Nuri Topbaş
Fırsat eldeyken Allâh’a ve Rasûl’üne tam bir ittibâ gayretine girmek elzemdir. Zira âhirette Cehennem azâbını tadan kâfirler gibi pişmanlıkla; “Eyvah bize! Keşke Allâh’a itaat etseydik, Peygamber’e itaat etseydik” (el-Ahzâb, 66) diye hayıflanmanın hiçbir faydası olmayacaktır…...
GÜNÜN MESAJI

01 Aralık 2019

Osman Nuri Topbaş
Allâh’a ve Rasûl’üne teslîmiyet göstermeyip Kur’ân ve Sünnet’i kendi nâkıs aklının süzgecinden geçirmeye kalkmak, aklına yatanı kabul edip işine gelmeyeni reddetmek, gerçek bir mü’minin kulluk edebiyle aslâ bağdaşmaz. Böyle bir haddini bilmezliğe düşmekten îkaz sadedinde, Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Ey îmân edenler! Allâh’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin (ki) amellerinizi boşa......
GÜNÜN MESAJI

01 Aralık 2019

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz’i ne kadar sevdiğimizin göstergesi, O’nun emânetlerine ne kadar sahip çıkabildiğimizdir. Hayatımız Kur’ân ve Sünnet istikâmetinde mi, evlâtlarımızı Kur’ân ve Sünnet kültürüyle yetiştirebiliyor muyuz? Kendimizi toplumun akışından mes’ûl görüyor muyuz?...
GÜNÜN MESAJI

30 Kasım 2019

Osman Nuri Topbaş
Âyet-i kerîmelerde bildirilen “Allah ve Rasûlü’nün önüne geçmemek, Peygamber sesinin üstüne ses yükseltmemek” gibi edepler, aynı zamanda Efendimiz’e nasıl tâbî olmamız gerektiğinin de bir telkînidir. Yani bir mü’min, herhangi bir hususta nebevî bir tâlimat varken, bunu göz ardı ederek kendi görüş ve kanaatini asla ön plâna çıkarmamalıdır. Kendi arzu ve......
GÜNÜN MESAJI

29 Kasım 2019

Osman Nuri Topbaş
İnsan, gönül verdiğine meftun ve hayran olur. Muhabbet akışı neticesinde sevilenin her hâli sevene sirâyet eder. Muhabbet, fedakârlığı getirir. Fedakârlık oldukça da ibadetler bir lezzet hâline gelir, ameller huzur verir. İşte sahâbî, Peygamber Efendimiz’in her hâline muhabbetle râm oldu, bir fazîletler medeniyeti inşâ etti. Bizler de Allah Rasûlü’nü ne kadar......
GÜNÜN MESAJI

29 Kasım 2019

Osman Nuri Topbaş
Fahr-i Kâinât Efendimiz; “Kişi sevdiğiyle beraberdir.” buyurmuştur. (Buhârî, Edeb, 96) Gerçekten seven birine, sevdiği kimsenin husûsiyetleri sirâyet etmelidir. Bizler de Efendimiz’i seviyorsak, O’nun güzel hasletlerini ne kadar taşıyabildiğimize dair kendimizi muhâsebe etmeliyiz....
GÜNÜN MESAJI

28 Kasım 2019

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i yakından tanıyıp O’na hürmet ve muhabbetle râm olabilmek, bu cihan dershanesinde görmemiz gereken en mühim tahsildir. Bu tahsilden mahrum biri, yani Allah Rasûlü’nü tanımayan bir kimse -isterse binlerce kitap okumuş, zihnine sayısız bilgi depolamış, çantasını diploma tomarlarıyla doldurmuş olsun- yine de câhil demektir....
GÜNÜN MESAJI

28 Kasım 2019

Osman Nuri Topbaş
Ümmetine son derece müşfik ve merhametli bir Peygamber’e ümmet olabilmek, büyük bir bahtiyarlıktır. Âhirette O’nun Havz-ı Kevser’inden içebilmek, Hamd Sancağı altında toplanabilmek, O’nun hüsn-i şehâdetine ve şefaatine mazhar olabilmek için O’nu canımızdan çok sevmemiz îcâb eder....
GÜNÜN MESAJI

27 Kasım 2019

Osman Nuri Topbaş
Maalesef bugünkü modern câhiliyenin insanlıkta geldiği nokta; kavimlerin helâk sebeplerinden biri olan dehşetli bir ahlâksızlık ve hayvanların bile tenezzül etmediği bir sapkınlık olan “eşcinselliği” bir “insan hakkı” olarak görmektir. Cenâb-ı Hakk’ın “onlar hayvanlar gibidir, hattâ daha da şaşkındırlar” tarifine tam da uyan böyle bir rezâleti, “hürriyet” ve “insan hakkı” yaldızlarıyla......
GÜNÜN MESAJI

22 Kasım 2019

Osman Nuri Topbaş
Avrupa’da kadının nefsâniyeti okşanarak kendi fıtratının dışında işlere zorlanarak insanlık düzeni bozuldu. Şimdi Avrupa’da devamlı nüfus düşüyor. Aile zayıflıyor. Hâl böyleyken; kadınları erkeklerin hoyrat dünyasında erkeklerle aynı şartlarda yarış atı gibi koşturmaya, kadının âdeta canını çıkarmaya, kadına hak vermek mi diyorlar?!. Billûrları parçalayıp sokakları cam kırıklarıyla doldurmaya, kadına saygılı toplum......