GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

14 Ağustos 2019

Osman Nuri Topbaş
Mü’min, mahlûkâtın en şereflisi olan “insan” olarak yaratılmanın şükrânesi sadedinde Allâh’ın bütün mahlûkuna karşı şefkat, merhamet, mülâyemet ve rikkatle muâmele etmelidir. Nitekim asr-ı saâdette fakir bir köle, günlük nafakası olan üç ekmeği aç bir köpekle paylaşıyordu. Bu davranışıyla âdeta; “–O hayvanı yaratan da, beni yaratan da aynı Allah. Beni insan......
GÜNÜN MESAJI

13 Ağustos 2019

Osman Nuri Topbaş
Kurban bayramı, bir ikram, ihsan ve fedakârlık günüdür. Kurban etinden mahrum olan, senede bir defa kurban vesîlesiyle et yiyebilen dünyada sayısız müslüman var. Onlara kurban vesîlesiyle İslâm kardeşliğinin güzelliğini tattırmalıyız. Hattâ kurban bayramındaki vâcip kurbandan sonra da imkân buldukça o kardeşlerimize sadaka, şükür, adak vs. kurbanlarıyla bu ikramlara devam etmeye......
GÜNÜN MESAJI

12 Ağustos 2019

Osman Nuri Topbaş
Kurbanlıklar can verirken kendi son nefesimizi tefekkür etmeliyiz. Düşünmeliyiz ki biz o kurbanın yerinde olabilirdik, o bizim yerimizde olabilirdi. Biz “insan” olarak yaratılmak için bedel ödemedik. Fakat bunun şükrânesi olarak, insanlık şerefine yaraşır bir kullukla mükellefiz....
GÜNÜN MESAJI

12 Ağustos 2019

Osman Nuri Topbaş
Düğünler bir sevinç ve mutluluk günüdür. Fakat Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, o sevinci paylaşmaya zenginler davet edilip fakirler mahrum edilirse, “o ne kötü bir düğün ziyafetidir” buyuruyor. Buna kıyasla diyebiliriz ki, bayramlar da sevinç günleridir. Fakat bayramlar, zenginiyle fakiriyle bütün ümmetin sevinç günü olmalıdır. Bilhassa fakir-fukara, garip, kimsesiz,......
GÜNÜN MESAJI

11 Ağustos 2019

Osman Nuri Topbaş
Mevlânâ Hazretleri buyurur: “Sakın ola ki keçinin gölgesini kurban etmeye kalkışma!..” Zira kurban edilen hayvanın eti-kemiği, gölge varlıktır. Aslolan, onun ifade ettiği mânâdır. Yani Mevlânâ Hazretleri âdeta; “Sakın ola ki sen kurbanı; koyun kesmek, kebap yemek, kendine ziyafet çekmekten ibaret zannetme!” buyuruyor. Zira kurban, gönüldeki takvâ hissinin ve Allah muhabbetinin......
GÜNÜN MESAJI

10 Ağustos 2019

Osman Nuri Topbaş
Mevlânâ Hazretleri buyurur: “Hacca gidenler orada Beytullâh’ın sahibini arasınlar. O’nu bulduktan sonra Kâbe’yi her yerde bulabilirler.” Yani mühim olan, dâimâ Allâh’ın rızâsını arayabilmektir. Böyle bir gönül için her yer, Kâbe gibi ilâhî feyizlerin tecellîgâhı olur....