Kalp Tertemiz Olacak

İbadet tam, muâmelât eksik; olmuyor. Ahlâkî yapıda ufak tefek şeyler var; olmuyor.

Yani şu bardağın içine biraz necâset düşse şu bardağın bütün lezzeti gider. Veyahut da şu bardak bir necâsetin içine girse çıksa, buna en nâdide su konsa, o su içilmez. Çünkü o kap onu kirletmiş oluyor o suyu. Zemzem de karışmış olsa içilmez.

Onun için tevhid “lâ ilâhe” ile başlıyor. Kap temizlenecek. Kalp tertemiz olacak. “بِقَلْبٍ سَلِيمٍ” buyruluyor. (es-Sâffât, 84; eş-Şuarâ, 89)

Rafine olmuş bir kalp istiyor. O kabın içine o cemâlî sıfatlar inʼikâs edecek. Kul, Cenâb-ı Hakʼtan râzı olacak hayatın değişen şartlarında.