Kadir Geceniz Mübarak Olsun

Kıymetli Kardeşlerimiz!

Bin aydan hayırlı Kadir Gecenizi tebrik eder, hayatımızın takvâ ile ihyâ edilen dâimî bir Ramazân-ı Şerîf; son nefesimizin de saâdet müjdeleriyle gelen ebedî bir bayram olmasını Yüce Rabbimiz’den niyâz ederiz.