Çok Muhterem, Kıymetli Kardeşlerimiz!

Çok Muhterem, Kıymetli Kardeşlerimiz!

Ramazân-ı Şerîf’in icâzetnâmesi olan bayramı idrâk ediyoruz. Rabbimiz’e sonsuz şükürler olsun!

Rabbimiz bu bayram günlerini;

Dînimiz, vatanımız, milletimiz ve bütün âlem-i İslâm için hayırların fethine, şerlerin def’ine vesîle eyler inşâallah.

Diğer taraftan Ümmet-i Muhammed’in sıhhat ve selâmetine,

Bilhassa/hâssaten zulüm altındaki mazlum ve muzdariplerin kurtuluşuna,

Gariplerin, kimsesizlerin tebessüme nâilolmasına,

Yine bu bayram günlerini, ülkemiz ve İslâm âleminin kaderine tesir edecek isabetli kararlara ve hayırlı tecellîlere vesîle eylesin, Rabbimiz lûtfuyla, keremiyle inşâallah.

Ömrümüzü Ramazân-ı Şerîfʼin feyz ve rûhâniyeti içinde yaşayabilmeyi, son nefesimizin ebedî bir bayram sabahı olmasını, Rabbimizcümlemize lûtfuyla, keremiyle ihsan ve ikram eylesin.

Muhterem Kardeşlerimiz!

Cümlenize Medîne-i Münevvere, Harem-i Şerîf’ten selâmlar ve duâlar…

Kardeşiniz; Osman Nuri Topbaş