Cenâb-ı Hak, Kendisini İnkâr Edenlere Dahi Rızık Veriyor