Bir Toplumda Gençler Fazîletlere Meylediyorsa O Toplumda Hayır Vardır, İstikbal Vardır…