Osman Nûri Topbaş

9 Eylül 2018

Osman Nûri Topbaş
Herkes kalbî yapısına göre bir idrâke sahiptir. Meselâ Hazret-i Ebû Bekir -radıyallâhu anh- Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e bakınca, insan sûretinde bir fazîlet âbidesi...

8 Eylül 2018

Osman Nûri Topbaş
Kıyâmet günü dünyadaki tahsilimizin karnesini okuyacağız. Hayat imtihanımızın bütün manzarası, en ufak teferruâtına kadar orada bize yeniden seyrettirilecek. O zaman her şey ortaya dökülecek. Allâh’ın...

7 Eylül 2018

Osman Nûri Topbaş
Hazret-i Mevlânâ, hepimize bir ölçü vererek buyurur ki: “Allah yolunda gerekirse ateşe girmek de vardır. Lâkin ateşe atılmadan önce, kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır! Çünkü...

6 Eylül 2018

Osman Nûri Topbaş
Cenâb-ı Hakk’ın “el-Hâlık”, “el-Bârî” ve “el-Musavvir” esmâsının tecellîlerinden ibâret olan kâinattaki kudret nakışları, âdeta sessiz ve sözsüz ilâhî şiirlerdir. Bu şiirleri okuyabilmek, kalplerdeki duyuşların derinliği...

6 Eylül 2018

Osman Nûri Topbaş
Üzülerek görüyoruz ki günümüzde dünyevî tahsile gösterilen ehemmiyet, dînî tahsil için gösterilmiyor. Hâlbuki Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in 23 senelik nebevî hayatı, ashâbına İslâm...

5 Eylül 2018

Osman Nûri Topbaş
Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- buyurur: “Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin!.. Şüphesiz dünyada iken nefsini hesaba çeken kimse için kıyâmet günündeki hesap hafif olacaktır.” (Tirmizî,...