Osman Nuri Topbaş

05 Ağustos 2020

Osman Nuri Topbaş
Her anne-babayı âhirette evlâtlarının meçhul istikbâli beklemektedir. Acaba evlâtlarımız kıyamet ve mahşerin dehşetli hâllerinden nasıl çıkacak? O sert ve abus çehreli gün için evlâtlarımızı ne...

04 Ağustos 2020

Osman Nuri Topbaş
Üniversiteye giriş imtihanlarında bazı anne-babalar da evlâtları ile beraber geliyor, saatlerce okul kapısında bekliyorlar. “Acaba yapabilecek mi, kazanabilecek mi?” diye dertlenip telâşlanıyorlar. Evlâtların bu dünyaları...

03 Ağustos 2020

Osman Nuri Topbaş
Bayramlar, ferdin değil, toplumun mânevî sevincidir. Bayram heyecanının paylaşılması; gönüllere girebilmek ve bütün müslümanları gönülden kardeş hissedebilmekle mümkündür. Bundan dolayı bu sevinç günlerinde bilhassa muhtaçların...

02 Ağustos 2020

Osman Nuri Topbaş
Kurban bayramı, bilhassa zor zamanlarda din kardeşliğini yaşama bayramıdır. Toplumumuzdaki fakirler, garipler, İslâm coğrafyalarındaki mazlumlar, muhtaçlar ve çaresizlere kurban vesîlesiyle tebessüm ettirme bayramıdır....
ALTINOLUK DERGİSİ

Yunus Emre (rahmetullâhi aleyh) -9-

Osman Nuri Topbaş
Hak Dostlarından Hikmetler Altınoluk Dergisi, 2020 – Ağustos, Sayı: 414 Yunus Emre Hazretleri buyurur: Bu cân nîmeti kanı,[1] gelin bulalım anı,[2] Âsâyiş kılan cânı, evliyâ...
GENÇ DERGİSİ

Batı, İlim ve Tekniği Nereden Aldı?

Osman Nuri Topbaş
Genç Dergisi, Yıl: 2020 Ay: Ağustos Sayı: 167 Batı dünyası, bugünkü ilim ve tekniği nereden aldı? Batı, bugün ulaştığı terakkîyi müslümanların meydana getirdiği ilmî zenginliğe...

01 Ağustos 2020

Osman Nuri Topbaş
Kurbandan maksat; Cenâb-ı Hakk’a muhabbet, itaat ve teslîmiyetimizin sembolü olan bir fedakârlıkla O’na yakınlaşmadır. Zira âyet-i kerîmede buyrulduğu üzere: “(Kurbanların) ne etleri, ne de kanları...

Kurban Bayramınızı Tebrik Ederiz

Osman Nuri Topbaş
Muhterem Kardeşlerimiz! Kurban bayramınızı tebrik ederiz. Bu mübârek günlerin sizlere, vatanımıza, milletimize, bütün âlem-i İslâmʼa, feyz, rûhâniyet, huzur ve saâdet olarak tecellî etmesini Yüce Rabbimizʼden...

30 Temmuz 2020

Osman Nuri Topbaş
Asr-ı saâdette bayrama, infakla, ikramla, sadakayla hazırlanılır; bayram, Allah için yapılan fedâkârlıklarla karşılanırdı. Zira hakîkî bayrama nâil olabilmenin, mahzun gönüllere de bayram neşesi verebilmekten geçtiği,...

29 Temmuz 2020

Osman Nuri Topbaş
Hazret-i İbrahim ve Hazret-i İsmail’in Hakk’a teslîmiyetinden hâtıra bir ibadet olan “kurban”ın kelime mânâsı “yakınlaşmak”tır. Yine bu ibadetin diğer ismi olan “udhiye” de, “fedakârlık” ile...