Osman Nuri Topbaş

17 Temmuz 2019

Osman Nuri Topbaş
Hz. Dâvud -aleyhisselâm- şöyle duâ ederdi: “İlâhî! Sen’i hatırlayıp zikredenlerin meclisinden beni ayırma! Şâyet gâfillerin meclisine gitmek istersem, ben daha oraya varmadan ayaklarımı kır! Zira

17 Temmuz 2019

Osman Nuri Topbaş
Merhum pederim Mûsâ Efendi -rahmetullâhi aleyh- şu nasihatte bulunurdu: “Evlâdım, mutlakâ riyâzat hâlinde (iktisâda riâyet ederek) yaşayın ve Allâh’ın verdiklerini, yine Allah için infâk edin!

16 Temmuz 2019

Osman Nuri Topbaş
Allâh’ın büyük bir lûtfu, ecdâdımızın emâneti olan vatanımız bizden vefâ bekler. Toprağı vatan yapan, onun uğrunda dökülmüş ecdâdın şehâdet kanıdır. Arkadan gelen nesillere düşen vazife

15 Temmuz 2019

Osman Nuri Topbaş
Tarih boyunca yaşanan büyük zaferler, her ne kadar maddî üstünlüklerle kazanılır gibi görünse de, aslında sabır, sebat ve istikâmet üzere bulunan îmanlı gönüllere Cenâb-ı Hakk’ın

15 Temmuz 2019

Osman Nuri Topbaş
Mü’min, diğergâm insandır. Kendimizi dâimâ muhâtabımızın yerine koyacağız. Biz onun yerinde olsak kendimize nasıl davranılmasını istersek, biz de ona öyle davranacağız. Bize değer verilmesini istiyorsak,

14 Temmuz 2019

Osman Nuri Topbaş
Dâimâ acziyetimizi îtiraf ederek Yusuf -aleyhisselâm-ʼın şu duâsıyla Rabbimizʼin rahmetine sığınmalıyız: تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَاَلْحِقْنِى بِالصَّالِحِينَ “…(Rabbim!) Beni müslüman olarak vefât ettir ve beni sâlihler arasına

13 Temmuz 2019

Osman Nuri Topbaş
Kur’ân’ın mânâ iklimine girmeyen gafiller, bu dünya sofrasından oburca istifâde ederler. Lâkin sofranın gerçek sahibi olan Rezzâk’ı tanımazlar. Mezarlara yakınlarını gömerler de toprağın altındaki büyük