Osman Nuri Topbaş

04 Temmuz 2020

Osman Nuri Topbaş
Hak dostları; –Ömürleri boyunca nefsâniyete iptal mührü vurabilmenin gayreti içinde olmuşlardır. –“Bir kişide benlikten bir harf kalırsa, o, Allah dostu olamaz.” buyurmuşlardır. –Dünyaya gurur ve...

05 Temmuz 2020

Osman Nuri Topbaş
Kulluk vazifelerimizi, elimizden gelen en güzel şekilde îfâ etmeye gayret gösterdikten sonra, Cenâb-ı Hakk’ın sayısız nîmetlerine mukâbil bu amellerimizi bir “hiç” olarak görmeliyiz. Âciz bir...

04 Temmuz 2020

Osman Nuri Topbaş
İnsan, Cenâb-ı Hakk’ın kudret ve azameti önünde kendi “hiçlik”, “yokluk” ve “acziyet”ini idrâk edebildiği nisbette değer kazanır. Zira mütevâzı bir insan edepli olur, cömert olur,...

03 Temmuz 2020

Osman Nuri Topbaş
Bir kul, fânî hazlardan uzaklaşmadıkça bâkī lezzetlere kavuşamaz. Tıpkı çocukların sütten kesilmedikçe yüksek gıdalara ve hayatî lezzetlere eremedikleri gibi. Bunun için, tasavvufî terbiye yolculuğunda ilk...

02 Temmuz 2020

Osman Nuri Topbaş
Nasıl ki Sakarya Nehri, Karadeniz’e döküldüğü zaman, artık Karadenizʼde Sakarya bulunamazsa, o artık Karadeniz’de kaybolursa; mü’min de nefsânî arzularını bertaraf etmeli, irâdesini Cenâb-ı Hakk’ın irâdesine...

02 Temmuz 2020

Osman Nuri Topbaş
Zâhirî ilmin vâsıtası; hocadır, mekteptir, kitap, defter, kalem vesâiredir. Bâtınî ilmin vâsıtası ise “muhabbet”tir. Muhabbet de ispat ister, bedel ister. Zira muhabbetin kantarı fedakârlıktır. Fedakârlıklarla...
ALTINOLUK DERGİSİ

Yunus Emre (rahmetullâhi aleyh) -8-

Osman Nuri Topbaş
Hak Dostlarından Hikmetler Altınoluk Dergisi, 2020 – Temmuz, Sayı: 413 Yunus Emre Hazretleri buyurur: Senin “ben” demekliğin, mânîde[1] usûl değil. Biz kapı kullarına, şaşı bakmak...
2020 SOHBETLERİ

29 Haziran 2020 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
   Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz. 29 Haziran 2020 Sohbeti Kardeşlerimiz, günümüz mübârek olsun! Sohbetimize bereket...
KISA VİDEOLAR

Bâzı Kimseler Vardır ki, Onlar, Sırf Kitap Okumakla Nefislerini Islah Edeceklerini Zannederler

Osman Nuri Topbaş
...
2020 SOHBETLERİ

15 Haziran 2020 Sohbeti

Osman Nuri Topbaş
   Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz. 15 Haziran 2020 Sohbeti Çok muhterem kardeşlerimiz! Sohbetimize bir duâ...