Osman Nuri Topbaş

2019 SOHBETLERİ

Ashâb-ı Kirâmı En Çok Sevindiren Hadîs-i Şerîf

Osman Nuri Topbaş
 Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz. Ashâb-ı Kirâmı En Çok Sevindiren Hadîs-i Şerîf Efendimiz buyuruyor ki: اَلْمَرْءُ...

16 Ekim 2019

Osman Nuri Topbaş
Bugün gönüller, İslâm’ın şefkat ve güler yüzüne muhtaç. Zira kimi imkânını kaybetmiş, kimiyse îmânını. Dolayısıyla bugün merhamet; sırf maddî yardımdan ibaret olamaz. Yerine göre tesellî...

16 Ekim 2019

Osman Nuri Topbaş
İnsan, birçok fakülte bitirse, sayısız kitap okusa, onlarca fabrika kursa, fakat kendi özüne yabancı kalmışsa, yani kulluğunun farkına varamamışsa, bu dünyada var oluş gayesinden bîhaber...

15 Ekim 2019

Osman Nuri Topbaş
Mevlânâ Hazretleri der ki: “Bilginin iki, şüphenin tek kanadı vardır… Tek kanatlı bir kuş, çabucak tepetaklak düşer.” Nasıl ki tek kanatla uçmaya çalışan bir kuş,...

15 Ekim 2019

Osman Nuri Topbaş
Düşüneceğiz ki bizler bu dünyaya “arz-ı endâm” için gönderilmedik. Yani nâil olduğumuz nîmetlerle şımarıp büyüklenmek ve taşkınlık yapmak için gönderilmedik. Bilâkis kendi hiçlik, yokluk ve...

14 Ekim 2019

Osman Nuri Topbaş
Nazargâh-ı ilâhî olması gereken bir kalbi; küfür, şirk, nifak, günah ve gafletin karanlıklarından kurtarmak, onu En Yüce Dost olan Cenâb-ı Hakk’ın muhabbet dolu nazarlarına mazhar...

14 Ekim 2019

Osman Nuri Topbaş
Bir bardaktan su içerken düşüneceğiz: Su, 2 hidrojen 1 oksijenden oluşuyor; biri yanıcı, diğeri yakıcı. Hâlbuki Cenâb-ı Hak, o su ile bütün mahlûkata hayat bahşediyor....

13 Ekim 2019

Osman Nuri Topbaş
Mârifetullah’tan nasîb almamış bir insan, -dünyevî bakımdan ne kadar bilgili olursa olsun- kalben ham ve nâdan kalmaya mahkûmdur. Dolayısıyla gerçek ve faydalı ilim, kalbi Allah’a...

13 Ekim 2019

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak, insana olan merhametinden ötürü, her vesîleyle hidâyet imkânları sunuyor, kulunu Cennet’e davet ediyor. Bunun için peygamberler gönderiyor, kitaplar gönderiyor; zerreden küreye sayısız kudret...

12 Ekim 2019

Osman Nuri Topbaş
“Gönül almak” veya gönül “gönül yapmak”; bir insanı sadece maddî ve dünyevî mânâda sevindirmek değil, onun kalbini Allah ile buluşturmaktır. Îman, Kur’ân ve Hazret-i Peygamber...

12 Ekim 2019

Osman Nuri Topbaş
Nîmetlere takılıp o nîmetlerin gerçek sahibi olan Allah’tan gâfil hâlde yaşanmış bir ömürde kazanılan dünyevî bilgilerin, makam, servet ve şöhretin, Allah indinde hiçbir kıymeti olmaz....
2019 SOHBETLERİ

Beraber Olduğumuz Kişiler, Bizim Kim Olduğumuzu Gösterir

Osman Nuri Topbaş
Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz. Beraber Olduğumuz Kişiler, Bizim Kim Olduğumuzu Gösterir “İnsan” kelimesi “üns” kelimesinden gelir....

11 Ekim 2019

Osman Nuri Topbaş
Nice insanın mânevî boşluğa düştüğü, psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıkların giderek arttığı günümüzde; –Bâtıl inanç ve fikirlerin karanlıkları içindeki gönüllerde îman ışığı yakan, –Kalplerde Allah sevgisi...