Osman Nuri Topbaş

19 Mart 2019

Osman Nuri Topbaş
Unutmayalım ki içimizde dünya meyli ile âhiret meylinin mücâdelesi son nefese kadar devam edecek. Dünyadan nasîbimizi aramakla birlikte, kalbimizi dâimâ ukbâya yönlendirmeliyiz ki, dünya hırsı

18 Mart 2019

Osman Nuri Topbaş
Her mü’min, rızkını helâlden kazanmak için çalışıp gayret etmelidir. Fakat ihtiyaç miktarıyla iktifâ etmeyi ve elindekine kanaat göstermeyi de bilmelidir. Allâh’ın kendisi hakkında takdir ettiği

18 Mart 2019

Osman Nuri Topbaş
Bir insanın gerçek değeri, bu fânî cihanda hangi arayışlar içinde ve neyin peşinde olduğuyla anlaşılır. Bu dünyada hedef ve arzularının istikâmeti, sırf dünyevî menfaatler olan

17 Mart 2019

Osman Nuri Topbaş
Unutmamak îcâb eder ki dünya hırsı, rızkı artırmadığı gibi, gönül huzurunu azaltır, mâneviyâtı zedeler, malın bereketini yok eder. İnsan ne kadar hırslı olursa olsun, eline

16 Mart 2019

Osman Nuri Topbaş
İslâm, ferdiyetçiliği değil içtimâîleşmeyi telkin eder. İnsanlarla hoş geçinmeyi tavsiye eder. Lâkin bunun bazı kâideleri vardır. Bir müslüman, insanlarla hoş geçinmek adına Cenâb-ı Hakk’ın hukukunu