Osman Nuri Topbaş

2020 SOHBETLERİ

Tasavvuf, Güzel Ahlâka Kavuşabilme Sanatıdır

Osman Nuri Topbaş
  Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz. Tasavvuf, Güzel Ahlâka Kavuşabilme Sanatıdır Cenâb-ı Hak buyuruyor: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ...
2020 SOHBETLERİ

Allâh’ın Rahmeti Bâzen Küçük, Bazen Orta, Bâzen de Büyük Bir Amelde Gizlidir

Osman Nuri Topbaş
   Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz. Allah Teâlâ’nın Rahmeti Bazen Küçük, Bazen Orta, Bazen de Büyük...

13 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
Her insan, kendisine bir imtihan malzemesi olarak verilen malını nasıl kazanıp nasıl sarf ettiğinden hesaba çekilecektir. Dolayısıyla bu cihan dershanesinde mal-mülk ve serveti doğru kullanmayı...

12 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, şahsına yapılan ezâ ve cefâları affetmekle kalmamış, kötülüğe dahî iyilikle mukâbelede bulunmuştur. Zulmüne mâruz kaldığı kişi ve toplumlara bedduâ...

11 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
Bir şey vermeden karşılığını beklemek boşunadır. Nasıl ki tohum atılmayan ve sulanıp bakılmayan topraktan bir mahsul beklenemezse, gönül vermeden de gönül kazanılamaz. Sevmeyen insan, sevilemez....
2020 SOHBETLERİ

Şükrün İki Yönü Vardır

Osman Nuri Topbaş
  Video ve sesleri İNDİR linkine sağ tıklayıp Hedefi (Bağlantıyı) Farklı Kaydet diyerek indirebilirsiniz. Şükrün İki Yönü Vardır Lokman Sûresi’nden okundu. Lokman -radıyallâhu anh-’ın, Lokman...

10 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
İyilik yapanlara iyilikle, kötülük yapanlara da kötülükle karşılık vermek, “her kişinin kârı”dır. Kötülük yapanlara bile iyilikle mukâbele edebilmekse “er kişinin, yani fazîlet ehlinin kârı”dır. Şu...
KISA VİDEOLAR

Ashâb-ı Rakîm Kıssası

Osman Nuri Topbaş
Ashâb-ı Rakîm Kıssası “Ashâb-ı Rakîm” geçiyor Kur’ân-ı Kerîm’de, Kehf Sûresi’nde. Bu Ashâb-ı Rakîm, üç kişi bir yerden bir yere giderken, gece dağın tepesinden bir taş...

09 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
Kabirde ve âhirette pişman olunacak davranışlardan, fânî ve gelgeç menfaatler uğruna kalp kırmaktan, gönül yıkmaktan, cedelleşmekten sakınmak îcâb eder. Bilâkis gönüller arasında yıkılmaz muhabbet köprüleri...

08 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
Bütün dünya bize verilse, fakat Cenâb-ı Hakk’ın rızâsından mahrum kalsak, bunun ne kıymeti olur!? Zira dünya da fânîliğe mahkûm, ömür de muvakkat. Fakat Allah Teâlâ’nın...

08 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
Tasavvuf, bilhassa rızâya ermektir. Şikâyeti unutma sanatıdır. Hayatın med-cezirlerine takılmamak, vesveselere kapılmamak ve değişen şartlar altında Allâh’ın takdirinden râzı olabilmek sanatıdır. Bugün hâle rızâ çok...

07 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
Şanlı tarihimizde, müslümanların tevzî ettiği şefkat ve merhametten, İspanya yahudîleri bile istifade etmişti. Katolik zulmünden kaçan yahudîleri; Kaptan-ı Deryâ Barbaros Hayreddin Paşa, gemilerle kurtardı. İstanbul’a...

06 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
Sûriyeʼde senelerdir yaşanan zulüm ve katliâm, ülkemize milyonlarca müʼmin kardeşimizin hicret etmesine sebep oldu. Dün nasıl Mekkeli muhâcirler Medîneli ensâra emânet idiyse; bugün de Sûriyeli...