31 Ağustos 2015

Ebû Hânî (r.a.) şöyle anlatır:

Nebiyy-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’e:

«–Beni Cennet’e koyacak bir şeyi haber verebilir misiniz?» dedim. Şöyle buyurdular:

«–Güzel söz söylemeye ve bol bol yemek ikrâm etmeye iyi sarıl!».” (Buhârî, Halku Ef’âli’l-İbâd, Riyâd: Dâru’l-Meârif, s. 68)