30 Temmuz 2020

Rabbimiz, bizlere her sene iki bayram lûtfediyor.

İbadet, riyâzat ve takvâya teksif olunan bir ayın neticesinde verilen bir Ramazan Bayramı ve Hakk’a yakınlık için gösterilecek fedakârlıkların bir şehâdetnâmesi olan Kurban Bayramı

Bu bayramlardan biri bizleri ibadete teksife, diğeri fedakârlık tâlimine sevk ediyor… Demek ki; ancak takvâ mektebinin rûhânî eğitimini tamamlayan ve Allah yolunda fedakârca gayret gösterenlere hakikî bayram icâzetnâmesi ikram edilmekte…

Her iki bayramın hulâsası:

Takvâ ile yoğrulmuş bir tevekkül ve teslîmiyet…

Takvâ ile mezcolmuş bir fedâkârlık…

Nefse karşı riyâzat, mü’min kardeşlere cömertlik…

Ömür, bu takvâ ve fedakârlık muhtevâsında devam etmeli ki, böylece son nefes, ebedî saâdetin huzurlu iklimine girişin besmelesi olsun…