30 Haziran 2018

Müslümanlık, belli zamanlara has bir merâsim değil, ömürlük bir takvâ hayâtıdır. Namaz ve oruç gibi ibadetler, belli bir sürede edâ edilir ve bitirilir. Fakat ubûdiyet yani kulluk ise son nefese kadar, molasız, tatilsiz, fâsılasız devam etmelidir.

Zira Cenâb-ı Hak:

“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” (el-Hicr, 99) buyurmaktadır.