28 Temmuz 2020

Allah için fedakârlık tâlimi olan Kurban bayramına yaklaştığımız şu günlerde nefsimizi bir muhâsebe edelim:

➢ Allah muhabbeti uğruna fânî muhabbetlerden ne kadar vazgeçebiliyoruz?

➢ Canımızı ve malımızı Allah yolunda ne kadar sarf edebiliyoruz?

➢ Anne-babalar olarak; evlâtlarımızın terbiye ve tahsilinde, Allah rızâsını ne kadar gözetebiliyoruz? Onları üç günlük dünyaya mı, sonsuz âhirete mi hazırlıyoruz? Yoksa; “onlara kıyamamak” adı altında, onların ebedî hayatlarına mı kıyıyoruz?

➢ Bizlere emânet edilen ciğerpârelerimizi;

Sahâbe gibi, Murad Hüdâvendigâr gibi, Fatih’in askerleri gibi, Çanakkale, Millî Mücadele ve 15 Temmuz şehidleri gibi, îcâb ettiğinde Allah için, îmân için, dînin yaşanacağı bir vatan için can fedâ edecek bir kıvamda yetiştirebiliyor muyuz?