28 Temmuz 2016

Allah için yapılan samimî hizmetlerde büyük bir sır vardır: Allah Teâlâ, dînine hizmet eden ve kullarının sıkıntılarıyla meşgul olan kimselerin şahsî sıkıntılarına kefil olur. Bütün meşguliyeti, şahsî menfaatinden ve kendi derdinden ibâret olan bencil ve egoist kimseleri ise, şahsî dertleriyle baş başa bırakır.

Bundan dolayıdır ki Şeyh Sâdî -kuddise sirruh-:

“Dertlerinden kurtulmak istiyorsan, dertlilerin derdine merhem ol…” buyurmuştur.