27 Kasım 2019

Maalesef bugünkü modern câhiliyenin insanlıkta geldiği nokta; kavimlerin helâk sebeplerinden biri olan dehşetli bir ahlâksızlık ve hayvanların bile tenezzül etmediği bir sapkınlık olan “eşcinselliği” bir “insan hakkı” olarak görmektir. Cenâb-ı Hakk’ın “onlar hayvanlar gibidir, hattâ daha da şaşkındırlar” tarifine tam da uyan böyle bir rezâleti, “hürriyet” ve “insan hakkı” yaldızlarıyla masum ve normal görüp göstermeye çalışmak da bu ahlâksızlığın daha beter bir şeklidir…