26 Kasım 2018

Âyet-i kerîmede buyrulur:

“Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni tahrik edecek olursa, hemen Allâh’a sığın. Çünkü O, işiten ve bilendir.” (Fussilet, 36)

Kendisine musallat olan şeytanı, insan Allâh’a sığınarak bertaraf etmezse, şeytan, o kişinin damarlarına iyice yerleşir. Fikir ve hissiyâtına tamamen çöker. Şeytanın vesveselerine kapılmış bir gâfile; en ağır ve çirkin günahlar dahî, bir mûsıkî gibi hoş gelmeye başlar.