25 Temmuz 2020

Âyet-i kerîmede:

“Fecre ve on geceye (haccın on gecesine) andolsun.” (el-Fecr, 1-2) buyruluyor. Kurban bayramının müjdecisi olan Zilhicce ayının ilk on gününü idrâk ediyoruz. Bu mübârek zamanı, kudsiyetine uygun bir şekilde sâlih amellerle ihyâ edelim.

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Rânûnâ Vâdisi’nde kıldırdığı ilk Cuma namazındaki hutbelerinde verdiği şu tâlimâtı bilhassa bu günlerde hayatımıza tatbik etmeye gayret gösterelim:

“Ey insanlar! Ölmeden önce tevbe edin; fırsat elde iken sâlih ameller işlemeye bakın! Gizli-açık bolca sadaka vermek ve Allâh’ı çok çok zikretmekle Rabbinizle aranızı düzeltin! Böyle yaparsanız rızıklandırılır, yardım görür ve kaçırmış olduğunuz şeyleri elde edersiniz…” (İbn-i Mâce, İkāme, 78)

Cenâb-ı Hak gönüllerimizi; teşrifiyle müşerref olduğumuz bu mübârek günlerin feyz ve bereketi ile doldursun. Memleketimizi ve bi’l-cümle İslâm âlemini hayırlara, fütûhat ve füyûzâta mazhar eylesin.