25 Kasım 2018

Muhakkak ki mü’min, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- karşısında mânevî ürperişlerini ve bediî duygularını vecd ve istiğrak hâlinde yaşayıp iç âlemini nefsânî kirlerden arındırdığı ölçüde, O İki Cihan Serveri’nin muhabbetinden hisse alma yolunda demektir.