23 Temmuz 2016

İbrahim Desûkî -kuddise sirruh- buyurur:

“Ey kardeşim! Sakın kendi başına bir şey yaptım zannetme!.. Bil ki; takvâ derecesine ulaşmışsan Allah seni ulaştırmış, maddî-mânevî bir şeye mazhar olmuşsan Allah seni mazhar kılmıştır… İnsanların ve cinlerin ameli kadar amelin olsa bile «ben» demekten sakın! Zira Allah, «benlik» iddiâsında bulunanları acziyet içerisinde bırakır. Benlik dâvâsında isen maddî ve mânevî derecen düşer, bunu unutma!”