22 Temmuz 2018

Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“Kişi sevdiğiyle beraberdir.” buyuruyor. (Buhârî, Edeb, 96)

Ashâb-ı kirâm bu beraberliği temin için;

1) Kur’ân ve Sünnet’i rehber edindiler.

2) Dînin zâhiriyle beraber bâtınını da yaşamak sûretiyle ilâhî sır ve hikmetlere âşinâ oldular.

3) Muhabbetleri, onları candan ve maldan fedakârlığa götürdü.