21 Şubat 2017

Âhiretimizi kurtarabilmenin yegâne sermâyesi olan şu fânî dünya hayatında hatırdan çıkarmamamız gereken en mühim duâlardan biri de hüsn-i hâtime ile can verebilmeyi dilemektir. Zira âyet-i kerîmede Rabbimiz:

“Ey îmân edenler! Allah’tan, O’na lâyık bir takvâ ile korkun ve ancak müslüman olarak can verin!” (Âl-i İmrân, 102) buyurmaktadır.