21 Mayıs 2020

Bir hadîs-i şerîfte, Hazret-i İbrahim’e indirilen on suhuf’tan şunlar nakledilmektedir:

“Akıl sahibinin belli saatleri olmalıdır:

–Vaktinin bir kısmını, Rabbine duâ ve münâcâta,

–Bir kısmını, Yüce Allâh’ın sanat ve kudretini tefekküre,

–Bir kısmını, geçmişte işlediklerini muhâsebe etmeye ve gelecekte yapacaklarını plânlamaya,

–Bir kısmını da helâlinden maîşetini kazanmaya ayırmalıdır.” (Ebû Nuaym, Hilye, I, 167; İbn-i Esîr, el-Kâmil, I, 124)