20 Mart 2020

Her insan ete-kemiğe bürünerek bu dünya misafirhanesine gelir. Fakat mühim olan, burada “Yunusça” görünebilmektir. Yunus ve emsâli Hak dostları gibi; seven, sevilen, gönüller yapan, bu fânî gök kubbede yıldızlar gibi nurlu izler bırakabilen sâlih kullardan olabilmektir.