19 Mart 2020

Bedenimizin şekli/biçimi, ten rengi, mensup olduğu kavim-ırk vs. Allah katında bir değer ifade etmez. Tamamen takdîr-i ilâhî neticesi olan bedene âit vasıfların dâvâsını gütmek ve bunlara bir üstünlük veya noksanlık mânâsı yüklemek, abesle iştigaldir.

Âyet-i kerîmede buyrulur:

“…Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, Oʼna karşı en çok takvâ sahibi olanınızdır…” (el-Hucurât, 13)

Takvâ ise bedene değil, kalbe âit bir keyfiyettir.