19 Kasım 2019

Bugün hanımların birinci cihâdı; âilesini, Allâh’ın emrettiği şekilde muhâfaza etmek ve mü’min bir neslin yetişmesi için gayret göstermektir. İkinci cihâdı da, dâimâ nezâket ve zarâfetle İslâm’ın güleryüzünü sergileyebilmektir. Böyle sâliha hanımlar, toplumun gerçek mimarlarıdır.