18 Mart 2020

Hiçbir insan, ana-babasını, doğduğu zaman ve mekânı, mensup olduğu milleti, cinsiyetini, ten rengini, bedeninin şeklini-biçimini kendisi tayin etmemiştir. Dolayısıyla bunlardan ötürü Allah katında bir mes’ûliyeti de yoktur. Mühim olan, insanın gözünün-kaşının güzelliği değil; edep, hayâ ve ahlâkının güzelliğidir. Yani sûret yapısı değil, sîret yapısıdır.

Nitekim hadîs-i şerîfte buyrulduğu üzere:

“Allah, sizin sûretlerinize (dış görünüşünüze) ve mallarınıza bakmaz! Fakat sizin (ihlâs ve takvâ bakımından) kalplerinize ve amellerinize bakar.” (Müslim, Birr, 34)