18 Mart 2020

Çanakkale Zaferi’nin en büyük adsız kahramanları, evlâtlarını kınalayıp cepheye gönderen asil ruhlu annelerdir. O annelere sonsuz bir minnet ve şükran borçluyuz.

Batı bugün İslamofobi hastalığıyla, İslâm’ın kadını tahkir ettiği mavalını tekrarlayadursun, onların bu hezeyanlarına en muhteşem cevabı veren; evlâtlarını dîn, îman, ezan, vatan, bayrak, mukaddesat sevgisiyle yetiştirip sonra da âdeta düğüne gönderir gibi cepheye yollayan, sînesi îman dolu o mübârek annelerdir…

Dolayısıyla genç nesillerin gönülleri; millî ve mânevî değerlerine bağlı, sâlih ve sâliha evlâtlar yetiştirmenin gayret ve heyecanıyla dolu olmalıdır.

Zira milletlerin bekāsı; seviye kazanmış bir kalbe sahip olan fedâkâr nesiller yetiştirmekle mümkündür. Çocuklarını Çanakkale destanıyla büyüten nesil; dînine, lisânına, tarihine, velhâsıl bütün maddî-mânevî değerlerine sahip çıkacaktır.

Şair Mehmed Âkif, bu mesʼûliyeti ne güzel hulâsa eder:

Sahipsiz olan memleketin batması haktır,

Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır…