18 Kasım 2019

İslâm’dan evvel hor ve hakir görülüp aşağılanan, hiçbir hususta söz hakkı tanınmayan kadın, İslâm sâyesinde lâyık olduğu izzet ve şerefe kavuşmuş, haklarını savunabilmiş, Allah ve Rasûlü’nün emirleriyle, hanımlara âit bir hukuk tesis edilmiştir.