17 Nisan 2019

Dünyada îtibar bulmak için, İslâm düşmanlarına yakınlık göstermek ve onlara destek olmak, kişinin Allah nezdindeki îtibârını yerle bir eder. Âyet-i kerîmede buyrulur:

“…Asıl izzet, ancak Allâh’ın, Peygamber’inin ve mü’minlerindir. Fakat münâfıklar bunu bilmezler.” (el-Münâfikûn, 8)