16 Mayıs 2019

Oruç, helâlleri bile asgarîde kullandırarak, haramlardan ne kadar sakınmamız gerektiğinin bir tâlimidir. Nitekim orucun gayesi de takvâya ermek, günahlardan sakınma hassâsiyetini inkişâf ettirmektir.

  • O hâlde düşünmeliyiz ki, tuttuğumuz oruç;
  •  Gözümüzü harama bakmaktan koruyor mu?
  •  Kulağımızı yanlış sözler ve sesler dinlemekten muhafaza ediyor mu?
  •  Bilhassa dilimizi yalan, gıybet, dedikodu ve boş sözlerden alıkoyuyor mu? Zira bu tip konuşmalara karşı âdeta bir “sükût orucu” da tutmamız gerekir. Oruçlu iken ağzımıza bir şey girmemesine dikkat ettiğimiz gibi, ağzımızdan yanlış bir kelime çıkmamasına da dikkat etmeliyiz.