16 Ekim 2018

Ölüm, kişinin husûsî kıyâmetidir. Kıyâmetimizden evvel uyanalım ki, nedâmete uğrayanlardan olmayalım. Ölümden kaçılacak hiçbir mekân yoktur. O hâlde “Allâh’a koşun…” (ez-Zâriyât, 50) hitâbından nasîb alarak, kendimize rahmet-i ilâhiyyeyi yegâne sığınak ve barınak edinmeliyiz.