15 Mart 2019

Eğer kalp, nefsâniyetle körelmemişse, insanın şu kâinat mektebinde gördüğü her şey ona, Cenâb-ı Hakk’ın varlığına, birliğine, kudret ve azametine işaret eden “mârifetullah” dersleri vermektedir. Şeyh Sâdî’nin dediği gibi:

“Akıl sahipleri nazarında yeşil ağaçların her bir yaprağı mârifetullah için bir dîvandır. Gâfiller için ise bütün ağaçlar bir yaprak bile değildir.”