14 Haziran 2018

Esas bayram, îman selâmetiyle verilen bir son nefes bayramıdır, amel defterini sağından alma bayramıdır, Peygamber Efendimiz’in şefaatine erebilme bayramıdır, Sırât’ı geçerek Cehennem’den âzâd olma bayramıdır, Cennet vizesi alabilme bayramıdır, Cemâlullâh’ı temâşâ bayramıdır…