13 Şubat 2020

Kelime-i tevhid, önce “lâ ilâhe” diyerek, maddî-mânevî bütün sahte ilâhların kalpten tardedilmesi ve nefsânî arzuların bertaraf edilmesiyle başlar.

Sonra ise “illâllah” yani “yalnızca Allah var” diyerek, kalbin Cenâb-ı Hakk’ın cemâlî sıfatlarıyla müzeyyen kılınması ve davranışların Allah’ın rızâsı istikâmetine girmesiyle kemâle erer.