13 Ocak 2017

Cenâb-ı Hak bizden ilâhî azamet karşısında tefekkürde derinleşmemizi istiyor. Varlıkların lisân-ı hâlinden anlamamızı arzu ediyor.

Meselâ toprak, bize fânîliği anlatır. Üzerine bastığımız toprağın binlerce yıldır aynı toprak olduğunu hatırlarsak, bizden evvel gelip geçen milyonlarca insanın âdeta üst üste çakışmış gölgelerinin üzerinde yürüdüğümüzü idrâk ederiz. Aynı zamanda gelecek nesillerin maddî ten elbiseleri de aynı topraktan husûle gelecektir. Bu, ne muazzam bir akıştır!..