13 Mayıs 2019

Ramazan orucu, rûhun giydiği ihram gibidir. Nasıl ki ihramda refes, fısk, cidâl, yani şehevî arzular, ahlâksızlık, münâkaşa ve kalp kırma yasaksa; bunlar, orucun da ecrini zâyî eden davranışlardır. Bu bakımdan oruçlu bir mü’minin gönlü de, âdeta ihram rûhâniyetine bürünmelidir.