12 Şubat 2020

Mahmud Sâmi Ramazanoğlu Hazretleri buyurur:

“Şefkatli bir babaya isyan eden evlâda mecnun derler. Merhametlilerin en merhametlisi olan Cenâb-ı Hakk’ın emirlerine muhâlefet eden kişiye ise ne söylense azdır!..”