12 Kasım 2019

Îmânın ilk meyvesi merhamettir. Merhametin tezâhürü de gayrettir, bütün imkânları cömertçe ikram etmektir. Allah yolundaki hizmet ve gayretler, Cenâb-ı Hakk’ın biz kullarını mes’ûl kıldığı ictimâî bir kulluk vazifesidir.