12 Haziran 2019

Ramazân-ı Şerîf’ten gerçek mânâda istifadenin delîli; o mübârek aydan sonraki hâlimizin, önceki hâlimize göre, rızâ-yı ilâhîye daha muvâfık olmasıdır.

Bu itibarla, Ramazan ayında kazandığımız mânevî kıymetleri Ramazanʼdan sonra da kaybetmeyelim.