12 Ekim 2019

“Gönül almak” veya gönül “gönül yapmak”; bir insanı sadece maddî ve dünyevî mânâda sevindirmek değil, onun kalbini Allah ile buluşturmaktır. Îman, Kur’ân ve Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ile tanıştırmaktır. Böylece onun ebedî hayatını güzelleştirebilmektir.