12 Ağustos 2018

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in bir niyâzı şöyleydi:

“Ey Allâh’ım! Göz açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsime bırakma!” (el-Câimu’s-Sağîr, I, 58)

Yine Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- gelmiş geçmiş zelleleri bile bağışlanmış olduğu hâlde diyordu ki:

“Ben günde yetmiş defadan fazla, (bir başka rivâyette yüz defa) beni bağışlaması için Allâh’a duâ ediyorum.” (Bkz. Ebû Dâvud, Vitr, 26; Ahmed, II, 450)

Öyleyse kusurlarla dolu olan bizlerin dilleri ve kalpleri, bilhassa seherlerde, her fırsatta ve her demde dâimâ istiğfâr ile dolu olmalıdır.