10 Temmuz 2019

Kur’ân ve Sünnet ölçüleri, İslâm binasının temelidir. Bir binanın temeli sağlam bir şekilde atılmamışsa, istediğin kadar kat çık, bir depremde yıkılır gider. Zayıf bir temelin üzerine sağlam bir binâ inşâ edilemez. Bunun gibi, mânevî terakkî için de, muhakkak ki Kur’ân ve Sünnet temelleri üzerinde bir kulluk hayatı yaşamamız elzemdir.