10 Temmuz 2019

Vefâ; peygamberlere, velîlere ve fazilet sahibi kimselere ait bir hususiyet olarak beşerî hayata seviye kazandıran mânevî bir haslettir. Vefâ duygusuna sahip olmayanlar; ancak kendini, zevkini ve menfaatini düşünen, bencil ve nâdan kimselerdir.