09 Ocak 2019

Kur’ân-ı Kerîm’in istediği cihad; İslâm’ı yaşamak ve yaşatmak yolunda; hitâbet, kitâbet, neşriyat, velhâsıl her türlü tebliğ vâsıtasını kullanmaktır. Bu gaye istikâmetinde insanlar ile İslâm’ın arasına giren mâniaları, fitne ve zulümleri bertaraf etmektir.