09 Mayıs 2018

Mü’min bilir ki; “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” (Buhârî, Edeb, 18) Elinde imkân varken cimrilik edip muhtaca sırt çevirene, en muhtaç olduğu zamanda sırt çevrilir.

Kulun en ufak bir hayra dahî en fazla muhtaç olacağı zaman, şüphesiz ki Mahşer günüdür. O gün ilâhî rahmet ve mağfirete mazhar olabilmek için, bugün Allâh’ın kullarına şefkat ve merhamet göstermeliyiz. Nitekim hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur:

“Merhamet edenlere Rahmân olan Allah Teâlâ merhamet buyurur. Yeryüzündekilere şefkat ve merhamet gösteriniz ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin.” (Tirmizî, Birr, 16/1924)