09 Mart 2019

Birçok örf-âdette, erkek çocuğu üstün tutma gibi bir yanlış anlayış vardır. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bundan men ederek şöyle buyurmaktadır:

“İkram ve ihsanlarınızla çocuklarınıza eşit muâmelede bulunun! Eğer ben birini üstün tutacak olsaydım, kızları üstün tutardım.” (Heysemî, IV, 153; İbn-i Hacer, el-Metâlibü’l-Âliye, IV, 69)

Çünkü kız evlâtlar;

Ailenin iffetidir, bereketidir, rahmetidir. Onlar ailesinin sultanı, yuvasını ayakta tutan hanımefendisi ve çobanı olacak, evlâtları yetiştirecek, onları hayra sevk edecektir.

Evlâtların eğitim gördüğü ilk sınıf, anne yüreğidir. «اَلْاُمُّ مَدْرَسَةٌ / Anne bir mekteptir.» sözü de bu hakikatin bir ifadesidir.